ADITIVI HRANE

Ova lista sadrži 254 registrovanih aditiva hrane. Oni se smatraju potpuno bezopasnim i tehnološki neophodnim ali je iskustvo pokazalo da imaju visok potencijal kao okida i alergijskih reakcija.


ANTIOKSIDANSI

Sprečavaju da kiseonik iz vazduha reaguje sa masnim sastojcima hrane pa tako usporavaju kvarenje hrane. Stavljaju ih u sve jestive masnoće, u proizvode od krompira, grickalice, supe, začine, marcipan, nugat i proizvode od kikirikija, sokove i vitaminske napitke.

Antioksidansi 1

 • E 320 BHA – butilizovani hidroksianizol
 • E 321 BHT – butilizovani hidroksitoluen
 • E 1102 gluko-oksidaza

Antioksidansi 3

 • E 306 tokorol = vitamin E
 • E 307 alfa tokoferol
 • E 308 gama tokoferol
 • E 309 delta tokoferol

Antioksidansi 2

 • E 310 propil galat
 • E 311 okti-galat
 • E 312 dodecil-galat

Antioksidansi 4

 • E 300 L-askorbinska kiselina = vitamin C
 • E 301 Na L-askorbat
 • E 302 Ca L-askorbat
 • E 304 6-palmitoleik vit C

AROMATICI

Pojačavaju ukus namirnica jer kao neurotransmiteri utič u na mozak. Teraju ljude da više jedu ili piju. Stavljaju ih u sušene, zaleđene, termič ki obrađene proizvode, u biozač ine, supe u kesi, kocke za supu, grickalice, u energetska pić a pa i u duvan. Poznata je upotreba glutamata u kineskim jelima i takozvani ''sindrom kineskog restorana''. Zbog velike količ ine glutamata u tim jelima javlja se glavobolja i skok histamina koji pogoršava alergiju. Birajte proizvode bez ovih aditiva.

Aromatici 1

 • E 621 mono Na L-glutamat
 • E 622 mono K L-glutamat
 • E 623 Ca di-L-glutamat
 • E 624 mono amonijum-glutamat
 • E 625 Mg-di-L-glutamat

Aromatici 3

 • E 630 inozinska kiselina
 • E 631 di Na-inozinat
 • E 632 di K-inozinat
 • E 633 di Ca-inozinat

Aromatici 2

 • E 620 L-glutaminska kiselina
 • E 626 gvanilicna kiselina
 • E 627 di-Na-gvanilat
 • E 628 di-K-gvanilat

Aromatici 4

 • E 634 Ca 5-ribonukleotid
 • E 635 di Na 5-ribonukleotid
 • E 636 maltol
 • E 637 etil maltol

EMULGATORI

Povezuju vodene i masne sastojke u emulziji i spreč avaju njihovo razdvajanje i taloženje. Koriste se u proizvodnji hleba, peciva, kolač a, testenina, grickalica, supa, sosova, deserta, margarina, majoneza, sladoleda (kao i u kozmetič kim preparatima).

Emulgatori 1

 • E 322 lecitin ( soja, zumance)
 • E 422 amonijum fosfatid glicerol sircetna kiselina
 • E 470 Na-K-Ca soli masnih kiselina (magnezijum stearat)

Emulgatori 3

 • E 473 ester secera
 • E 474 gliceridi secera
 • E 475 poliglicerolski estri masnih kiselina

Emulgatori 2

 • E 471 mono di-gliceridi
 • jestivih masnih kiselina
 • E 472 a sirćetni estri glicerol sirćetne kiseline
 • E 472 b estri mlečne kiseline
 • E 472 c limunski estri glicerola
 • E 472 d tartaricni estri glicerola
 • E 472 e diacetil tartaricni estri glicerola
 • E 472 f sircetni estri glicerola

Emulgatori 4

 • E 491 sorbitan monostearat
 • E 492 sorbitan stearat
 • E 493 sorbiton monolaurat
 • E 494 sorbiton-monoleat
 • E 495 sorbiton-monopalmitat

VEŠTACKE BOJE

Farbaju se pić e (gazirana i negazirana pića, sokovi, Cedevita..), hrana (suhomesnato i slatkiši posebno dreč avim bojama za decu , a u pekarama se prodaju proizvodi od ofarbanog belog brašna koje je znatno jeftinije od pravog integralnog), lekovi (sirupi, dražeje..) i kozmetika ( koža je organ sa najve om površinom koja upija i zato se preporuč uju bezbojni proizvodi za osetljivu kožu). Margarin i neki sirevi se farbaju kao i industrijski sladoled.

Žuta boja

 • E 100 kurkumin ( turmerik )
 • E 102 tartrazin
 • E 104 kinolin zuta
 • E 160 a karotin
 • E 161 a flavoksantin
 • E 161 b lutein
 • E 161 c kriptoksantin
 • E 161 e violaksantin< /li>

Plava boja

 • E 131 patent plava
 • E 132 indigotin 1

Braon boja

 • E 150 karamel

Narandžasta boja

 • E 160 d likopen
 • E 160 e apo-8-karotinal
 • E 160 f apo-8-karoten kiseli etil ester
 • E 161d rubiksantin
 • E 161 g kantaksantin

Bela boja

 • E 170 kalcijum karbonat
 • E 171 titanijum dioksid

Crvena boja

 • E 110 žuta boja zalaska sunca
 • E 120 kohineal ( karmini )
 • E 122 azorubin
 • E 123 amarant
 • E 124 ponceau (čitaj ponso)
 • E 127 eritrozin
 • E 129 alura crvena
 • E 161 f rodoksantin
 • E 162 betanin
 • E 180 rubin pigment BK

Zelena boja

 • E 140 hlorofil a + b
 • E 141 jedinjenja hlorofil-bakar
 • E 142 sjajna, kisela zelena

Crna boja

 • E 151 sjajna crna BN
 • E 153 ugljeno crna
 • E 579 gvozde- glukonat
 • E 585 gvozde-laktat

Zlatna i srebrna boja

 • E 173 aluminijum
 • E 174 srebro
 • E 175 zlato

Razne boje

 • E 101 laktoflavin
 • E 101 a riboflavin-5-fosfat
 • E 154 Braon FK
 • E 155 braon HTK
 • E 160 c kapsantin, kapsorubin
 • E 172 oksid gvozda
 • E 900 dimetilpolisilaksan

KONZERVANSI

Produžavaju trajanje namirnica ili proizvoda uopšte tako što spreč avaju razvoj bakterija. Što se tič e namirnica dozvoljeni su u proizvodima od ribe, hlebu, kolač ima, testeninama, sosovima, masnoć ama, ipsu i mesnim preradevinama.

Konzervansi 1

 • E 160 b borat
 • E 200 sorbinska kiselina
 • E 201 Na sorbat
 • E 202 K sorbat
 • E 203 Ca sorbat

Konzervansi 3

 • E 214 etil estar PHB
 • E 215 etil estar PHB Na so
 • E 216 propil estar PHB
 • E 217 propil estar PHB Na so
 • E 218 metil estar PHB

Konzervansi 5

 • E 226 Ca-disulfit
 • E 227 Ca-hidrogen sulfit
 • E 228 K hidrogen sulfit
 • E 230 bifenil

Konzervansi 7

 • E 236 mravlja kiselina
 • E 237 Na formitat
 • E 238 Ca formitat
 • E 239 heksametil entetramin

Konzervansi 9

 • E 280 propjonicna kiselina
 • E 281 Na propjonat
 • E 282 Ca propjonat
 • E 283 K propjonat

Konzervansi 2

 • E 210 benzoicna kiselina
 • E 211 Na benzoat
 • E 212 K benzoat
 • E 213 Ca benzoat

Konzervansi 4

 • E 220 sumpor dioksid
 • E 221 Natrijum sulfit
 • E 222 Na hidrogen-sulfit
 • E 223 Na disulfit
 • E 224 K disulfit

Konzervansi 6

 • E 232 Na ortofenil-fenolat
 • E 233 tiabendazol
 • E 234 nizin
 • E 235 natamicin

Konzervansi 8

 • E 242 dimetil dikarbonat
 • E 249 kalijum nitrit
 • E 250 natrijum nitrit
 • E 251 natrijum nitrat
 • E 252 kalijum nitrat

Konzervensi 10

 • E 290 ugljen dioksid
 • E 629 kalcijum gvanilat
 • E 925 hlor
 • E 926 hlor dioksid
 • E 1105 lizozim

KISELINE

Kontrolišu kiseo ukus namirnica i dozvoljene su u svim vrstama namirnica. Neke od ovih kiselina se koriste u stomatologiji i u proizvodima kuć ne hemije koji isparavaju i udišu se .

Kiseline 1

 • E 260 sircetna kiselina
 • E 261 K acetat
 • E 262 Na diacetat
 • E 263 Ca acetat

Kiseline 3

 • E 330 limunska kiselina
 • E 331 Na citrat
 • E 332 K citrat
 • E 333 Ca citrat

Kiseline 5

 • E 339 Na ortofosfatna kiselina
 • E 340 K ortofosfat
 • E 341 Ca ortofosfat
 • E 343 Mg ortofosfat
 • E 350 Na malat
 • E 351 K malat
 • E 352 Ca malat

Kiseline 7

 • E 526 Ca hidroksid
 • E 527 amonijum-hidroksid
 • E 529 Ca oksid
 • E 540 Ca difosfat
 • E 543 Na-K-polifosfat

Kiseline 9

 • E 507 hidrohlorna kiselina
 • E 508 K hlorid
 • E 509 Ca hlorid
 • E 510 amonijum hlorid

Kiseline 11

 • E 574 glukonska kiselina
 • E 575 glukonski-delta-lakton
 • E 576 Na glukonat
 • E 577 K glukonat
 • E 578 Ca glukonat

Kiseline 2

 • E 270 mlečna kiselina
 • E 296 malična kiselina
 • E 297 fumarčina kiselina
 • E 325 Na laktat
 • E 327 Ca laktat

Kiseline 4

 • E 335 Na tartrat
 • E 336 K tartrat
 • E 337 Na-K-tartrat
 • E 338 ortofosforna kiselina

Kiseline 6

 • E 353 metatartari
 • E 354 Ca tartrat
 • E 450 a Na-K-difosfat
 • E 450 b Na-K-trifosfat
 • E 450 c Na-K-polifosfat

Kiseline 8

 • E 500 Na karbonat
 • E 501 K karbonat
 • E 503 amonijum karbonat
 • E 504 Mg karbonat

Kiseline 10

 • E 513 sumporna kiselina
 • E 514 Na sulfat
 • E 516 Ca sulfat
 • E 524 Na hidroksid
 • E 525 K hidroksid

Kiseline 12

 • E 920 L cistein
 • E 921 cistin

VESTAČKI ZASLAÐIVACI

Služe kao zamena za šeć er, ali poveć avaju apetit za slatkišima. Ako se previše koriste, mogu da izazovu proliv. Aspartam se danas okrivljuje kao kancerogen, a i ostali veštač ki zasladivač i se ne smatraju zdravim proizvodima. Veštač ke zasladivač e stavljaju u lekove, žvake i bombone bez šeć era, u proizvode sa oznakama „ diet “, „light“ i u proizvode za dijabetič are.

Zasladivai 1

 • E 420 sorbitol
 • E 421 manitol
 • E 950 acesulfam K
 • E 951 aspartam

Zasladivai 3

 • E 959 neohisperedin
 • E 965 maltit
 • E 966 laktit
 • E 967 ksilit

Zasladivai 2

 • E 952 ciklamat
 • E 953 izomalt
 • E 954 saharin
 • E 957 taumatin

SEPARATORI

Supstance koje služe da se čestice soli i bibera ne slepljuju, da se bolje sipa. Predstavljaju okidač e alergijskih reakcija sluznice.

Separatori 1

 • E 530 Mg oksid
 • E 535 Na heksacijanoferat
 • E 536 K heksacijanoferat

Separatori 2

 • E 901 pelinji vosak
 • E 902 vosak svee
 • E 903 karnauba vosak
 • E 904 shellac (ljuštura školjke)
 • E 910 ester voska

ZGUŠNJIVACI - SREDSTVA ZA ZGUŠNJAVANJE PROIZVODA

Služe za želiranje i vlaženje namirnica. Povezuju sastojke u teč nim namirnicama kao što su kremovi, pudinzi, supe, mleč ni proizvodi kao što su jogurti i sirevi sa malo mleč ne masti, voć ni jogurti i sladoledi, čokolade s filom i praline. Takođe se nalaze u skoro svim vrstama hleba, peciva, gotovih zaleđenih pica, pita, tortilja. Deklaracije na žalost potrošaca postoje samo na pojedinač no upakovanim proizvodima. Koncentrisani skrobovi predstavljaju skriveni izvor šeć era što dovodi do skoka šeć era u krvi koji se zatim pretvaraju u masnoć e i talože unutar krvnih sudova, kao potkožno masno tkivo ili kao lipomi. Neke od ovih zgušnjivač a (1-4) stomatolozi koriste u protetici. Neki se koriste za GEL stanja kozmetič kih proizvoda i delove higijenskih uložaka i pelena. Ako razvijete intoleranciju na celulozu, možete oč ekivati unakrsnu alergiju na papir i viskozu.

Zgušnjivai 1

 • E 400 alginična kiselina
 • E 401 Na alginat
 • E 402 K alginat

Zgušnjivai 2

 • E 406 agar
 • E 407 karaginan
 • E 410 locust bean gum

Zgušnjivai 3

 • E 440 a pektin
 • E 440 b amidizovani pektin

Zgušnjivai 4

 • E 1401 skrob tretiran kiselinom
 • E 1403 izbeljeni skrob
 • E 1404 oksidovani skrob

Zgušnjivai 5

 • E 1413 fosforizovani diskrob fosfat
 • E 1414 acetilizovani diskrob fosfat
 • E 1420 acetat skroba

Zgušnjivai 6

 • E 403 amonijum alginat
 • E 404 Ca alginat
 • E 405 propilen glikol alginat

Zgušnjivai 7

 • E 412 guar guma
 • E 413 fragakant
 • E 414 akacija = bagrem
 • E 415 ksantan guma

Zgušnjivai 8

 • E 460 celuloza
 • E 461 metil celuloza
 • E 463 hidroksipropil celuloza
 • E 464 hidroksipropil metil celuloza
 • E 465 metil etil celuloza
 • E 466 Na karboksimetil celuloza

Zgušnjivai 9

 • E 1410 mono skrob fosfat
 • E 1411 diskrob fosfat / NMP
 • E 1412 diskrob fosfat / POC

Zgušnjivai 10

 • E 1422 acetilizovan diskrob adipat
 • E 1440 hidroksipropil skrob
 • E 1442 hidroksil diskrob fosfat
 • E 1450 Na -oktentil-sukcinat

E 605 je poznat kao otrov za pacove, ali je ipak prepoznat kao aditiv hrane.